ਬੰਦ

ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਤੇ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ।

ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਤੇ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ।
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਤੇ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (01) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

15/12/2020 24/12/2020 ਦੇਖੋ (86 KB)