ਬੰਦ

ਚੋਣਾਂ – 2019

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੋਟ

ਨਵਾਂ DISE ਕੈਪਸੂਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

  1. ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ DISE ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਟਾ ਮੁੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ |
  2. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ HOD ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰੋ

  ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ

  1. ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ DISE ਕੈਪਸੂਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰੋ ਅਤੇ DISE_CAPSULE ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਟਾਓ|
  2. ਨਵੇਂ DISE ਕੈਪਸੂਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੁਣੋ|
  3. ਜੋ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|
  4. ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ HOD ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|

  Note:- ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੇਵਲ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਡਮਿਨਸਟੇਟਰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਐਡਮਿਨਸਟੇਟਰ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ / ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ| Click here to see Steps

  ਨਵੇਂ DISE ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਡੈਟਾਬੇਸ ਹੇਠ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

  1. DOWNLOAD (NEW DISE CAPSULE SETUP)
  2. DOWNLOAD (NEW DATABASE FILE)
  3. DOWNLOAD (EPIC SEARCH FILE)
  4. EPIC Search(ActiveX) Problem Solution in DISE CAPSULE
  5. DOWNLOAD LATEST WINRAR SOFTWARE

  ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ|

  ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਦੇ ਐਚ.ਓ.ਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ (ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ / ਬਲਾਕ / ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ), ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਇਕਸਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ|

  ਪੋਲਿੰਗ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 22-02-2019 ਨੂੰ 12 am ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ|

  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +91-88722-54412.