ਬੰਦ

ਚੋਣ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ECI ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ  Click here(PDF 355KB)

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਸੁਧਾਈ –  2020 – ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Click here(PDF 49KB)