ਬੰਦ

ਜਮੀਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ:

ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ 2019-2020 (PDF 8MB)

ਬੰਗਾ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ:

ਬੰਗਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਬੰਗਾ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ 2019-2020 (PDF 9MB)

ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ:

ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ 2019-2020 (PDF 7MB)