ਬੰਦ

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

Filter

ਖਜ਼ਾਨਾ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ01823-221449

ਪੁਲਿਸ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ,ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪੇਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ01823-226039

ਸਿਹਤ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਫਸਰਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਫਸਰ81969-28111
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਸਿਵਲ ਸਰਜਨ01823-222036

ਸਿੱਖਿਆ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ)ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ)01823-221531
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ)ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ)

ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ01823-221301
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)01823-222272
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ)ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ)01823-223850
ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)01823-220545
ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ01823-220001
ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੰਗਾਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੰਗਾ01823-265001
ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਲਾਚੌਰਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਲਾਚੌਰ01885-220032
ਤੇਹਸੀਲਦਾਰ ਚੋਣਾਂਤੇਹਸੀਲਦਾਰ ਚੋਣਾਂ01823-222580
ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਜ਼ਿਲਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ01823-225845
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ

ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ01823-225050
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.01823-227505
ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ01823-224128
ਉਪ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਆਂਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰਉਪ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਆਂਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ01823-503162
ਜੀ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ਜੀ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼01823-222295
ਜੀ.ਐਮ, ਜਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਜੀ.ਐਮ, ਜਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ01823-225104
ਜੀ.ਐਮ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜੀ.ਐਮ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ01823-222021
ਈ-ਓ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਈ-ਓ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ01823-228058
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ01823-222180
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ01823-225244