ਬੰਦ

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ (PDF 439kb)