ਬੰਦ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਭਾਗ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108 or 102
ਬਾਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098
ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 155300
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ 101
ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ 1090
ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਸਰਵਿਸ ਡੈਸਕ 1800 111 555
ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ 100
ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1091