ਬੰਦ

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

Filter

ਖਜ਼ਾਨਾ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ01823-221449

ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ01823-221301
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)01823-222272
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ)ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ)01823-223850
ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)01823-220545
ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੰਗਾਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੰਗਾ01823-265001
ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ01823-220001
ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਲਾਚੌਰਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਲਾਚੌਰ01885-220032
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ01823-220016
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਲਾਚੌਰਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਲਾਚੌਰ01885-220075
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੰਗਾਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੰਗਾ

ਪੁਲਿਸ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ,ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪੇਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ01823-226039

ਸਿਹਤ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਸਿਵਲ ਸਰਜਨ01823-222036

ਸਿੱਖਿਆ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਕੁਲਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ)