ਬੰਦ

ਐਨੀਮਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ।

ਐਨੀਮਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ।
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਐਨੀਮਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ।

ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫਾਰਮ ਢੰਡੂਆ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਇਕਰੋਬਾਇਓਲੌਜੀ ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਪੈਥਾਲਜੀ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

01/09/2020 15/09/2020 ਦੇਖੋ (3 MB)