ਬੰਦ

ਪੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਭਰਤੀ ਟੇਸਟ ਲਿਸਟ

ਪੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਭਰਤੀ ਟੇਸਟ ਲਿਸਟ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਪੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਭਰਤੀ ਟੇਸਟ ਲਿਸਟ

ਪੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਭਰਤੀ Typing and Written Test Candidate List.

Check and Follow the necessary instructions.

12/02/2019 18/02/2019 ਦੇਖੋ (788 KB) P.S.R.L.M. Recruitment Test Date (193 KB)