ਬੰਦ

ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ:

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://edistrict.punjabgovt.gov.in/EDA/eDistrict.aspx

ਸਥਾਨ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫਤਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 144514