ਬੰਦ

ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਬਿੱਲਾਂ

ਬੀਐਸਐਨਐਲ – ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ:

ਵਿਜ਼ਿਟ: https://portal.bsnl.in/myportal/

ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਭਵਨ

ਸਥਾਨ : ਨੇੜੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 144514