ਬੰਦ

ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੀ

ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਸਤੰਬਰ 2021 ਮੈਗਾ ਰੋਜਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 02/09/2021

ਸਤੰਬਰ 2021 ਮੈਗਾ ਰੋਜਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ |

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 25/08/2021

ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 31.08.2021 ਤੋ ਵਧਾ ਕੇ 03.09.2021 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ |

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਪੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਤfੀਤ ਡੀ.ਐਫ.ਐਮ., ਬੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 20/08/2021

ਪੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਮ., ਬੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 04/05/2021

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 04/05/2021

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Appointment ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Appointment ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:- QR Code :-

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ |

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 25/03/2020

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ |

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਪੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਭਰਤੀ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 22/10/2018

ਪੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਜ਼ਿਲਾ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ ਬਲਾਕ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਚ ਭਰਤੀ

ਹੋਰ