ਬੰਦ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਈ -ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ) ਵੈੱਬ ਸੂਚਨਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ.
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਸਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਸੂਚਨਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ( ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ, ਡੀਜ਼ਾਈਨ, ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ, ਸੁਝਾਅ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ – 144514

ਈਮੇਲ: dc[dot]nsr [at] punjab[dot]gov[dot]in, dc_nawanshahr [at] rediffmail[dot]com

ਫੋਨ ਨੰਬਰ: 01823-221301