ਬੰਦ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ |

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ |

02/12/2022 01/01/2023 ਦੇਖੋ (183 KB)
ਦਫਤਰ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਸੜੋਆ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ  ਵਿਖੇ ਕੰਡਮ ਜੀਪ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ।
ਦਫਤਰ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਸੜੋਆ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ  ਵਿਖੇ ਕੰਡਮ ਜੀਪ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ।
 
02/12/2022 09/12/2022 ਦੇਖੋ (753 KB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ |

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ |

16/11/2022 15/12/2022 ਦੇਖੋ (7 MB) public_DSR_SITES (498 KB) Existing_sites_in_sbs_nagar (418 KB) Existing_sites_in_sbs_nagar_1 (8 MB)
ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਕੇਵਲ ਲੜਕੇ)

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਰੋਸ਼ਰ|

01/12/2022 05/01/2023 ਦੇਖੋ (4 MB)
ਪੁਰਾਲੇਖ