ਬੰਦ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜ਼ਨ ਰੀ-ਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜ਼ਨ ਰੀ-ਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ |

11/06/2022 26/06/2022 ਦੇਖੋ (798 KB) ਦੇਖੋ (811 KB)
IKGPTU ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਰਚਾ (2022-2023)

ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਾਖਲਾ 2022-23

24/05/2022 24/06/2022 ਦੇਖੋ (4 MB)
ਤੂਫਾਨ/ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋ ਬਚਾਓ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼

ਤੂਫਾਨ/ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਤੂਫਾਨ/ ਬਿਜਲੀ ਤੋ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ|

20/05/2022 31/10/2022 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਗਰਮ ਲਹਿਰ/ਗਰਮੀ ਤੋ ਬਚਾਓ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼

ਗਰਮ ਲਹਿਰ/ਗਰਮੀ ਤੋ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼।

22/04/2022 20/08/2022 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਪੁਰਾਲੇਖ