Close

Hospitals

Civil Hospital

Nawanshahr Punjab 144516


Phone : +91-1823-298017

Civil Hospital Banga

SH18, Gandhi Nagar Mohalla, Banga, Punjab 144505

Life Line Hospital

Street No 5, Chandigarh Road, Guru Angad Nagar, Nawanshahr, Punjab 144514


Phone : +91-81988-42255

Osho Dhara Hospital

Angad, 628, Guru Angad Nagar, Nawanshahr, Punjab 144514


Phone : +91-98141-39951

Raja Diagnostic Centre & Hospital

Mota Singh Road, Near Civil Surgeon Office, Nawanshahr, Punjab 144514


Phone : +91-1823-508050

SARB HOSPITAL

ITI Ground, Opp, Nawansahahr, Chandigarh Rd, Nawanshahr, Punjab 144514


Phone : +91-81988-25558